Shucui Zheng | Faculty | Accountancy | College of Business | SIU

Southern Illinois University

CONTACT

SIU.EDU

Shucui Zheng

Lecturer, School of Accountancy

photo of S. Zheng

Rehn Hall, 218
Office: 618 | 453-1490
Department: 618 | 453-2289
Fax: 618 | 453-1411
shucuizh@siu.edu